Oproep aan alle NL woonachtigen

Robin200

New member
Ik heb een antwoord gekregen van de CDA 2e kamer fractie:

Geachte heer xxx,

Heel erg bedankt voor uw brief over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.


Momenteel hebben we de toelichting bij het verdrag nog niet ontvangen, dus ik kan u niet vertellen wat de achtergrond is van het nieuwe artikel 14, vierde lid.

Wanneer het nieuwe verdrag officieel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd, zullen wij uw vragen voorleggen aan de Staatssecretaris van Financiën.

Vriendelijke groeten,

Beleidsmedewerker Fiscale Zaken en Sociale Zaken
CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Plein 2, 2511 CR 's-Gravenhage


Mijn verzoek is dat iedereen die in NL woont en vliegt voor een Duitse maatschappij aan dhr. Pieter Omtzigt of bovenstaande dame een mail stuurt met vragen rondom het verdrag. Vraag wat er staat te gebeuren met je pensioen-, lijfrente,- arbeidsongeschiktheids verzekeringen die je hebt afgesloten tegen de voorwaarden van het huidige belastingregime in Duitsland. Vraag wat er gebeurt met belastingvrije toelagen in de toekomst. Vraag of het gewild is dat wij als beroepsgroep moeten bloeden door deze wetswijziging. Vraag of het geen discriminatie is in vergelijking met Duitse kollega´s en dat een eventuele arbitrage voor het Hof van Jusititie weleens deze wetwijziging teniet kan doen en dus dat de politiek zich veel moeite kan besparen door het verdrag nu nog te wijzigen. Vraag waarom er geen keuzevariant is ingebouwd. Verzin zelf er nog meer bij.
Nu hebben we nog (beperkte) invloed via vragen in de 2e kamer. Omtzigt heeft ook een twitteraccount en is makkelijk te vinden.
Bovenal, doe het! Hier moeten we als gesloten partij veel stemmen laten doen gelden.
Ik lijk wel een vakbondsman zo, maar dit kost multo pecunia.
 
Last edited:
Betreft: piloten in dienst bij een Duitse Luchtvaartmaatschappij.
*
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen heeft Nederland een nieuw verdrag met Duitsland gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Het verdrag zal waarschijnlijk in werking treden op 1 januari 2014. Door middel van deze email willen wij u op de hoogte brengen wat dit voor u op fiscaal gebied kan betekenen.
*
Nieuw artikel voor piloten in dienst bij een Duitse luchtvaartmaatschappij
*
In het oude artikel 10 lid 3 werd de heffingsbevoegdheid toebedeeld aan de staat waar de werkelijke leiding van de werkgever is gevestigd. In het nieuwe artikel wordt de heffingsbevoegdheid toebedeeld aan de staat waarvan de belastingplichtige inwoner is. Dat wil zeggen Duitsland heeft haar heffingsbevoegdheid overgedragen aan Nederland. Indien u bijvoorbeeld voor een Duitse werkgever werkt maar in Nederland woont, bent u in Nederland belastingplichtig terwijl u voorheen in Duitsland belastingplichtig was. U heeft hierin geen keuze.

Inhouding loonheffing
*
Indien u werkzaam bent voor een Duitse werkgever (bijvoorbeeld Lufthansa) en woont in Nederland dient u vanaf 1 januari 2014 een verzoek in te dienen bij uw werkgever dat deze geen loonheffing meer in houdt op uw salaris.
*
Sociale zekerheid
*
Op het gebied van de sociale zekerheid veranderd er niets. U blijft verplicht verzekerd voor de sociale zekerheid in de staat waar de werkelijke leiding van uw werkgever is gevestigd. Dit blijft dus toegewezen aan Duitsland.
*
Gestald inkomen
*
Voor belastingplichtigen welke door het nieuwe verdrag worden onderworpen aan Nederlandse belastingheffing geldt dat zij hun eventueel gestalde restant persoonsgebonden aftrek en/of hypotheekrente in mindering kunnen gaan brengen op het in Nederland op te geven inkomen.
*
Eigen woning
*
Indien u een eigen woning bezit in Nederland, u werkt in Duitsland en u heeft een partner met inkomen dan werd voorheen een gedeelte van de hypotheekrente bij de (minstverdienende ) partner in aftrek gebracht.
*
Met het oog op het nieuwe verdrag is het thans vanuit fiscaal oogpunt zinvoller om de hypotheekrente in de komende jaren (tot 2013) niet meer in mindering te brengen op het inkomen van de minstverdienende partner. Deze aftrek wordt dan gestald. In de aangifte over het jaar 2014 kan dit gestalde inkomen in mindering worden gebracht waardoor de belastinglast in 2014 daalt.
*
*
Aanslagregeling
*
Het is aan te bevelen om vanaf 2014 te vragen om een voorlopige aanslag. Op deze wijze betaalt u dan iedere maand een gedeelte van de belastinglast. Ook kan er dan direct rekening worden gehouden met de hypotheekrente aftrek.
Immers als u na het betreffende kalenderjaar belasting gaat betalen bent u heffingsrente verschuldigd.
*
In werking treden
De Staten Generaal ( de Eerste en de Tweede kamer) moet het verdrag nog wel bekrachtigen. Als dat gebeurt kan het naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden.
*
 
Eigenaardig dat deze wijziging er komt. Nederland streeft in de meeste gevallen juist een bronstaatheffing na. Zie oa het nieuwe verdrag met Curacao.
 
Weet niet of het iets gaat veranderen,maar ik heb een reactie gestuurd aan de genoemde dame.
Ben echt niet te spreken over dit nieuwe verdrag.Dit gaat echt een hele hoop geld opslokken.
We blijven wat dat betreft weer tussen de wal en het schip hangen.
Kan me er echt over opwinden
 
Goed dat je er op gereageerd hebt. Er zijn er genoeg die voorbaat al de handdoek in de ring gooien. Ik ben inmiddels al wat correspondentie verder en we hopen een ingang bij de staatssecretaris v. Fin te vinden. Wellicht dat er op die manier op zijn minst een toelichting op de artikel wijziging verkregen kan worden voordat het in de 2e kamer behandeld wordt. Afhankelijk van het antwoord kan dan gevraagd worden of ze het artikel nog eens met de Duitse kollega´s willen doornemen. Op dit moment is het onduidelijk of NL deze wijziging wilde of de Duitsers. Dat het een compromis was voor andere punten in het verdrag of iets anders. Er zijn nog veel mogelijkheden voor aanpassing, maar eerst moet de toelichting bekend worden. Het evt. beroep op discriminatie wordt weinig kans gegeven.
 
Niet om het een of het ander, maar wat is nu eigenlijk het probleem?
Dat we in Nederland belasting moeten gaan betalen, als je daar woont, en die helaas niet zo voordelig zijn in vergelijking met de Duitse belasting?
 
Niet om het een of het ander, maar wat is nu eigenlijk het probleem?
Dat we in Nederland belasting moeten gaan betalen, als je daar woont, en die helaas niet zo voordelig zijn in vergelijking met de Duitse belasting?

Was het maar zo simpel. Let op, sociale lasten betalen in Duitsland en belasting betalen in Nederland, dat staat in het verdrag. Daar zit het eerste probleem. Een Duitser in Duitsland houdt misschien net zoveel over als een Nederlander in Nederland van een bruto inkomen, maar de verdeling van heffing ligt geheel anders. Nederland heft een hogere belasting en subsidieert daarna een heleboel dingen (bijv zorg). Duitsland heft minder belasting maar de sociale lasten zijn veel hoger. Doe nu de rekensom maar, het nieuwe verdrag dat dubbele belasting moet voorkomen regelt dus dat je in Duitsland hoge sociale lasten betaald en en Nederland een hoge belasting. Dit is dus juist dubbelop!

Dat is een hoofdpunt. Verder een hoop andere dingen. Bij mijn werkgever is er een vaste maandelijkse netto vergoeding, goedgekeurd door het Finanzamt. Vindt Nederland dit ook goed? Verder mogen in Duitsland reiskosten van de belasting worden afgetrokken (niet onbelangrijk bij 800 km per week a 30 cent), rente van eventuele studieschuld mag afgetrokken worden, een standby woning in Duitsland is aftrekbaar, Duitsland vult kinderbijslag uit Nederland aan tot hoogte van Kindergeld in Duitsland, ze stimuleren dat de minst verdienende ouder thuis blijft bij de kinderen door een belastingkorting te geven aan de meest verdienende. En dit zijn zo maar een paar punten die mij nu te binnen schieten.

Maar om terug te komen op je eigenlijke vraag wat nu eigenlijk het probleem is. Dit door Nederland in de media neergezette 'fantastische belastingverdrag voor de grenswerker' kost mij straks 1000 euro netto per maand en dat vind ik niet leuk!
 
Last edited:
Ah zo, dat is wel zuur. Maar ik neem aan dat we wel nog recht hebben op bijv. de Altersversorgung later?
Zelf sta ik nog altijd in Nederland ingeschreven maar heb me nu ook in Duitsland laten inschrijven, dus ik weet niet zeker of ik ook onder deze groep val.
 
Tuurlijk hou je daar je recht op. Gaat alleen wel in NL belast worden, maar dat vind jij helemaal geen probleem, toch?
 
Kan iemand mij vertellen wat de voordelen van het Duitse belastingstelsel zijn? Zo te zien moet ik nu namelijk in Duitsland belasting gaan betalen. Vlieg in NL en woon in Duitsland. Een groot nadeel is dat ik de hypotheekrente aftrek nu moet missen +/- 7000 per jaar. Even snel berekend ga ik dat zeker niet minder aan belasting betalen in Duitsland. Dus zijn er nog andere voordelen?

Groeten Supergrover...
 
Je gaat locker over 7000,- aftrek heen, alleen al met de reiskosten idd. Heb je kinderen? Nog meer aftrek cq vrijstelling. Ben je getrouwd en verdient je vrouw niet gek veel? Familiesplitting erbij, levert weer 6000 extra netto op. Hypo ga je stallen. Geen maximale aftrek later als je rentenier wordt, maar je voordelen gedurende je arbeidstijd zijn zoveel groter.
 
Bedankt voor de info. Ik geloof dat het tijd wordt voor een mannetje die het voor mij/ons gaat bekijken. Maar uit de teksten van het verdrag kan ik idd niets anders halen dan dat ik belasting in Duitsland moet betalen.

Groeten Supergrover
 
Is wel interessant (mocht het allemaal doorgaan überhaupt) jouw situatie. Wellicht dat er in de toekomst een aantal de grens over gaan steken. Schiet de belastingdienst zich uiteindelijk zelf in de knie met de verdragswijziging. Ik heb goede hoop dat er nog het een en ander wordt gewijzigd.
 
Tuurlijk hou je daar je recht op. Gaat alleen wel in NL belast worden, maar dat vind jij helemaal geen probleem, toch?
Na Foxtrot Lima zijn uitleg is me duidelijk geworden dat het een achteruitgang is voor de personen die het betreft.
Hoe dan ook is het heel nuchter gedacht geen vreemde ontwikkeling naar mijn mening.
Maar ipv een quasi snerende vraag te stellen kon je ook antwoord geven op mijn vraag. :biertje:
 
Men is wakker geschud op het ministerie van Financien. Degenen die de moeite hebben genomen om de Kruijf aan te schrijven, hebben ongetwijfeld ook het adres van de 2 op het minfin gekregen. Blijf schrijven en vragen stellen!
Zo niet, stuur ff PM da geef ik je de adressen.
 
hallo allemaal,
Heeft iemand nog iets gehoord mbt het belastingverdrag? Op mijn mail richting het Ministerie van defensie heb ik een korte reactie gehad. Kwam erop neer dat het nog een voorstel is en dat het nog in de kamer besproken moet worden. Daarom wilde ze er niet veel over kwijt.Behalve dat het voorstel zou inhouden dat we in Nederland belasting moeten gaan betalen.
Hoop dat het bij een voorstel blijft!
 
Ministerie van defensie?
Het officiele antwoord van Financien is ronduit betreurenswaardig. Ze willen er blijkbaar (nog) niet op ingaan, omdat het eerst nog behandeld moet worden in de kamer. De fracties aldaar weten verders van niets, omdat er eerst een nieuwe regering gevormd moet worden. Pas daarna kan het behandeld gaan worden. CDA is wel gealarmeerd, maar moeten wachten tot de behandeling. Aan ons de taak om de nieuwe parlementariers aan te schrijven op het moment dat ze beedigd zijn. Er ligt een schone taak klaar.
Verdrag zal worden aangenomen, zoveel is zeker. Alleen de inhoud kan nog wel veranderd worden op bepaalde punten, moet dan wel weer onderhandeld worden met de Duitsers. Het is de vraag of ze die moeite willen nemen voor zulke veelverdieners als wij.
 
hmm, heb ooit gewerkt voor het ministerie van defensie.
Maar slaat in dit geval nergens op inderdaad.
Ben benieuwd waar dit verhaal heen gaat!
 
Mooi, eerste vertraging is daar....de behandeling van het verdrag laat op zicht wachten vanwege nog niet goedgekeurde vertalingen.
Waar kennen we dat toch van?
Nog even en dan kan het sowieso pas 1 jaar later ingaan.
Nu nog meer verhinderen......
To be continued
 
Back
Top